Ülkemizdeki radyo ve televizyon yayınlarının 1990 yılından itibaren özelleşmesiyle birlikte, denetleme ve düzenleme amacıyla bir kurula ihtiyaç duyulmuştur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak hizmetine 1994 yılında başlayan RTÜK, ihtiyaç duyulan boşluğu doldurmuş ve gerekli düzenlemeleri yapmaya başlamıştır. Televizyon ve radyo yayınlarını denetlemek ve gerekirse düzenlemekle görevlidir. RTÜK çağrı merkezi ise radyo ve televizyon kanalları ile ilgili sorularınızı cevaplamakta ve şikayetlerinizi inceleme altına almaktadır.

RTÜK Çağrı Merkezi

RTÜK çağrı merkezine 444 1 178 veya ALO 178 numaralı kanallardan ulaşabilirsiniz. RTÜK çağrı merkeziyle iletişime geçerek radyo ve televizyon kanallarında yaşanılan sıkıntıları, yanlışlıkları ve etik kurallara aykırı konuları şikayet ederek ihbarda bulabilirsiniz. Sizlerin talepleri doğrultusunda gerekli incelemeler gerçekleştirilir ve gerek görülmesi halinde programlar ve kanallar üzerinde düzenleme yapılır. Etik kuralları ihlal eden ve yayın ilkelerine uymayan radyo ve televizyon kanalları gerek görülmesi takdirde maddi cezalarla karşılaşır.

RTÜK Yetki ve Sorumlukları

RTÜK, radyo ve televizyon kanallarının ilgili faaliyetlerini belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Yetki ve sorumluluklar olarak birçok görevi bulunmakla birlikte temel olarak:

  • Görsel, yazılı, işitsel ve internet ortamında yapılan faaliyetlerini düzenlemek ve takibini yapmak,
  • Etik kurallar çerçevesinde yayın akışının devam etmesini sağlamaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

RTÜK, radyo ve televizyon faaliyetlerini denetlemek ve düzenlemek görevini sürdürmektedir. Anayasada yer alan 133. Madde gereğiyle kurul üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmektedir. Özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin görev süreleri 6 yıldır. Günümüzde yayın hayatını devam ettiren radyo ve televizyon kanalları, gerekli başvuruları RTÜK’e yaparak lisans almak zorundadır. RTÜK, lisans verdiği kanalları denetleyerek işlemlerini devam ettirir. Programdan önce kanalların yayın politikalarına ve yayınlandıklarına müdahale edemez ancak yayından sonra denetleme yetkisini kullanabilir. Bu süreçte kurallar kadar izleyici şikayetleri de büyük önem taşır. Kurul denetleme sonrasında kararlarını alarak kısa süreli veya uzun süreli cezalar verebilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun bütün kararları idari yargı tarafından denetlenebilir.